'Het is een mythe dat de huidige studenten te zwak zijn'

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn bijna voorbij en het hoger onderwijs maakt zich op om nieuwe studenten te verwelkomen. Niet zonder zorgen, vooral over de basisvaardigheden van de instromers. Dat meldt Rutger Kapper, lector Studiesucces aan Hogeschool Inholland. 

Maar de jaarlijkse vrees voor het niveau van instromende studenten op hogescholen en universiteiten lijkt eerder mythe dan realiteit. Ondanks terugkerende klachten, wijzen de cijfers erop dat het niveau van binnenkomende studenten stabiel blijft.

Slagingsperscentages licht gestegen 

De Examenmonitor vo geeft aan dat zowel de slagingspercentages als de gemiddelde eindcijfers sinds 2017 constant zijn gebleven of zelfs licht gestegen, ondanks de veranderingen vanwege corona. Dit wijst op een gestage kwaliteit van de instroom.

Kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

Daarbij komt dat de klachten over taalbeheersing en logisch redeneervermogen ongegrond lijken. Die zijn vaak gekoppeld aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Er is geen bewijs van een afname van het instroomniveau in deze gebieden tussen 2018 en 2022. Daarbij moet worden opgemerkt dat studenten die een laag cijfer hadden in een vak, dit konden compenseren met andere cijfers, maar niet voor de genoemde kernvakken.

Er is dus geen aanleiding om aan te nemen dat de 'coronageneratie' op een lager niveau functioneert. Eerder riskeren we dat de voorspellingen vanzelf waar worden: docenten projecteren hun lage verwachtingen op studenten en constateren dan lage prestaties.

Elkaar vertrouwen geven 

Wat kunnen we doen om de zorgen bij docenten weg te nemen? Ten eerste moeten docenten en studenten realistischer verwachtingen hebben, en vooral elkaar het vertrouwen ­geven. Daarnaast moet er meer gebruik worden gemaakt van beschikbare data om de kwaliteit van de instroom te beoordelen. Ten slotte moeten we proactief handelen en problemen aanpakken voordat ze studievertraging veroorzaken.

Door: Nationale Onderwijsgids