Onderwijsminister kan nu sneller ingrijpen bij misstanden in het onderwijs

Scholen waar ernstige misstanden heersen kunnen vanaf het nieuwe schooljaar sneller te maken krijgen met sancties. De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs is op 1 augustus in werking getreden. Dat meldt VOS/Abb.

De nieuwe wet geeft demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul de mogelijkheid om eerder op te treden tegen scholen waar onveilige situaties ontstaan, de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is of dat de financiën niet op orde zijn.

Spoedaanwijzing 

Er mag alleen ingegrepen worden als de Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat daar een aanleiding toe is. De minister kan dan alleen een aanwijzing geven. De nieuwe wet geeft de minister ook de mogelijkheid om een spoedaanwijzing te geven in acute noodsituaties.

Zeer zwak 

In het allerslechtste geval kan de minister de bekostiging van een school stopzetten. De school kan dan opgeheven worden, maar de Onderwijsinspectie moet dan wel eerst de school als zeer zwak beoordelen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk