Week 7: Kabinet investeert 8,5 miljard en voortgezet onderwijs moet écht open

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Meeste schoolverlaters in het mbo, zorgen om corona

Het aantal jongeren dat vorig jaar zonder diploma de middelbare school of het mbo verliet daalde met ruim vierduizend ten opzichte van het jaar ervoor. Maar die daling komt deels door de coronacrisis. Vanwege corona waren er minder banen voor jongeren, waardoor het voor hen minder aantrekkelijk was eerder van school te gaan om te werken. Er zijn zorgen dat leerlingen die vorig jaar niet uitvielen, dat later alsnog zullen doen. 
 

Dinsdag: Kinderpersco - kinderen vragen naar impact coronacrisis op Rutte en De Jonge

Kinderen die vragen hebben over het coronavirus en de gevolgen ervan konden die dinsdag stellen aan premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge in een speciale kinderpersconferentie. Een vraag die veel is binnengekomen is wat voor impact de coronacrisis heeft op de bewindslieden zelf, hoe Rutte en De Jonge de druk ervaren. Daarnaast zijn kinderen benieuwd hoe er in de besluiten rekening wordt gehouden met kinderen. Ook vragen veel kinderen zich af wanneer ze weer sportwedstrijden kunnen spelen, een verjaardagsfeestje vieren of wanneer ze echt weer normaal naar school kunnen.
 

Woensdag: Kabinet komt met Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. Dit gaat onder andere naar bijlessen voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, het verminderen van werkdruk voor de leraren en een korting van 50 procent op het college- of lesgeld van studenten.
 

Donderdag: Meerdere gemeenten weigeren mee te betalen aan betere ventilatie scholen

Een deel van de Nederlandse gemeenten weigert mee te betalen aan de verbetering van ventilatie in schoolgebouwen, zo blijkt uit een enquête over de SUVIS-regeling onder leden van het kennisnetwerk Financiën van VOS/ABB. Dit leidt ertoe dat sommige scholen de ventilatie in hun gebouwen niet kunnen of mogen verbeteren en er noodgedwongen nog steeds met open ramen wordt lesgegeven. Gemeenten zien dit niet als hun taak, of er is naar eigen zeggen simpelweg geen geld voor . Dit leidt tot veel onvrede bij scholen, ook omdat het schoolbesturen wettelijk gezien wordt verboden om bepaalde investeringen te doen, zoals het verbeteren van ventilatie in schoolgebouwen.
 

Vrijdag: 50 organisaties roepen op om middelbare scholen per direct te heropenen

Zeker vijftig organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om de middelbare scholen per direct te heropenen. De organisaties maken zich grote zorgen om de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling van scholieren. De organisaties, waaronder UNICEF Nederland, de Nederlandse ggz en Jeugdzorg Nederland, vinden dat jongeren een te hoge prijs betalen voor de coronacrisis. "De helft van de jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen. Ook is er een toename in eetstoornissen, depressieve gevoelens en angst onder tieners."
 
Door: Nationale Onderwijsgids