Normal_geld__euro__munt__briefgeld

Een deel van de Nederlandse gemeenten weigert mee te betalen aan de verbetering van ventilatie in schoolgebouwen, zo blijkt uit een enquête over de SUVIS-regeling onder leden van het kennisnetwerk Financiën van VOS/ABB. Dit leidt ertoe dat sommige scholen de ventilatie in hun gebouwen niet kunnen of mogen verbeteren en er noodgedwongen nog steeds met open ramen wordt lesgegeven. Dit meldt VOS/ABB.

Door middel van de subsidieregeling SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen. Vanuit de regeling kan per aanvraag maximaal 30 procent van de totale kosten worden toegekend, tot maximaal 1 miljoen euro. Voor de overgebleven 70 procent van de kosten moeten schoolbesturen en gemeenten afspraken met elkaar maken.

Nu blijkt echter dat een deel van de gemeenten niet mee wil betalen aan de verbetering van de ventilatie in scholen omdat ze dit niet als hun taak zien, of omdat er naar eigen zeggen simpelweg geen geld voor is. Dit leidt tot veel onvrede bij scholen, ook omdat het schoolbesturen wettelijk gezien wordt verboden om bepaalde investeringen te doen, zoals het verbeteren van ventilatie in schoolgebouwen.

Lesgeven met de ramen open

Ronald Bloemers, adviseur van VOS/ABB, ziet dat schoolbesturen zich in een spagaat bevinden, omdat ze de ventilatie wel wíllen verbeteren, maar dit niet kunnen of mogen doen: “Het is een gezamenlijke opdracht voor schoolbestuur én gemeenten, maar de praktijk wijst uit dat een deel van de gemeenten dat echt niet zo ziet. Dit helpt onze leden niet, laat staan de leerlingen en leraren die nu nog steeds – en dat is geen grap – met de ramen open in de klas zitten.”

Door: Nationale Onderwijsgids