Meeste schoolverlaters in het mbo, zorgen om corona

Het aantal jongeren dat vorig jaar zonder diploma de middelbare school of het mbo verliet daalde met ruim vierduizend ten opzichte van het jaar ervoor. Maar dat is volgens demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven niet zonder meer goed nieuws. De daling komt volgens haar deels door de coronacrisis.

Vanwege corona waren er minder banen voor jongeren, waardoor het voor hen minder aantrekkelijk was eerder van school te gaan om te werken, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn zorgen dat leerlingen die vorig jaar niet uitvielen, dat later alsnog zullen doen. "De pandemie en de gevolgen die deze heeft op het onderwijs, zijn nog niet voorbij", aldus de minister.

Wel werken scholen, gemeentes en regionale meldpunten goed samen volgens Van Engelshoven. Daardoor bleven mogelijke schoolverlaters in beeld en werd contact weer hersteld.

Het mbo kent de meeste schoolverlaters. Vorig schooljaar vertrokken ruim 18.500 mbo'ers voor ze hun diploma haalden. Het jaar daarvoor waren dat er bijna 23.000. Op de middelbare school daalde het aantal schoolverlaters van 4539 in het schooljaar 2018/2019 naar 3607 in het schooljaar 2019/2020.

Door: ANP