Aantal schoolverlaters toegenomen, vooral mbo'ers stoppen sneller met hun studie

Ruim 35.000 jongeren hebben hun school in het studiejaar 2021/2022 vroegtijdig verlaten. Dat wil zeggen dat ze zonder diploma van school gaan. Dit is een stijging van ruim 12 procent ten opzichte van studiejaar 2018/2019. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat meldt de NOS.

Schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die voordat ze een startkwalificatie behalen de opleiding al verlaten. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding van minimaal mbo-niveau 2.

Coulanter met het afgeven van een diploma 

Volgens CBS-onderzoeker Tanja Traag is de uitval grotendeels te verklaren door een uitgesteld corona-effect. Tijdens de twee corona-jaren waren middelbare scholen coulanter met het afgeven van een diploma. Daarom zijn er veel leerlingen terechtgekomen op een beroepsopleiding, maar daar waren ze qua ontwikkeling eigenlijk nog helemaal niet aan toe.

Mentale problemen 

Traag denkt ook dat veel jongeren stoppen met school omdat ze niet goed in hun vel zitten. Het welbevinden onder jongeren neemt al langere tijd af en ook het aantal jongeren met mentale problemen is toegenomen.

Geld verdienen 

Volgens woordvoerder Jessy Burgers van de MBO Raad maken leerlingen tegenwoordig te snel een studiekeuze en ook geld speelt een rol. “We zien dat er relatief veel jongeren zijn die ervoor kiezen om te gaan werken. Er is op dit moment veel perspectief op de arbeidsmarkt, terwijl school juist geld kost.”

Schoolverlaters 

In april had minister Dijkgraaf het in een brief aan de Tweede Kamer nog over 30.000 schoolverlaters. Het CBS komt echter op een hoger aantal jongeren, omdat schoolverlaters in het niet-bekostigde particuliere onderwijs ook worden meegerekend. En het ministerie van Onderwijs rekent jongeren niet mee die met een mbo 1-diploma direct aan het werk gaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk