Normal_leerlingen__school__peuter__kleuter__les__school__klas__po__ko__so

Sinds 1 augustus is het aantal uren voor- en vroegschoolse educatie (vve) dat jonge kinderen krijgen aanboden verhoogd. Goed nieuws, want hoe meer uren vve, hoe minder onderwijsachterstand en hoe meer kans een kind heeft op een succescvolle schoolloopbaan, aldus het Nederlands Jeugdinstituut. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

 

 

Peuters met een vve-indicatie krijgen nu 16 in plaats van 10 uur vve, oftewel vier dagdelen in plaats van twee. Gerekend over anderhalf jaar gaat het om 960 uur vve, waar het voorheen nog 600 uur was. Dat betekent meet tijd om met andere kinderen te spelen, wat belangrijk is voor hun ontwikkeling, en meer tijd voor professionale begeleiding.

Meer vve-uren dringen niet alleen onderwijsachterstanden terug, ze versterken ook de pedagogische basis.

Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie in het dossier van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Door: Nationale Onderwijsgids