Normal_alfabet__letters__kov__kinderopvang__taal

Als een jong kind een taalachterstand heeft, komt hij of zij mogelijk in aanmerking voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve). Maar wat is eigenlijk het verschil?

Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de vve-indicatie. 
 

Vroegschoolse educatie: voor kinderen uit groep 1 en 2

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Kleuters met een taalachterstand krijgen dan een aantal dagdelen per week extra begeleiding. Zo leren ze al spelend beter de taal. Bijvoorbeeld door in een spel nieuwe woorden te gebruiken die passen bij een bepaald onderwerp. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid