Vraag om uitstel invoeringsdatum uitbreiding voorschoolse educatie-aanbod

De organisaties BK, BMK, SWN, BOinK en de PO-Raad hebben een brief geschreven aan minister Slob en staatssecretaris van Ark waarin ze vragen om uitstel van de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het voorschoolse educatie-aanbod (VE-aanbod). De organisaties laten weten dat de implementatie per 1 augustus voor veel gemeentes en organisaties niet gaat lukken wegens de coronamaatregelen. Dit meldt BOinK.

In het wijzigingsbesluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie staat dat gemeenten per 1 augustus 2020 minimaal 960 uur VE-aanbod beschikbaar moeten hebben voor alle peuters (2.5 tot 4 jaar) met een VVE-indicatie. 
 
De organisaties laten in de brief weten dat het onder de huidige omstandigheden nauwelijks realiseerbaar is om het proces te voeren dat nodig is om tot een uitbreiding van het VE-aanbod te komen. Het gaat bijvoorbeeld om overleggen, advies- en instemmingstrajecten, informeren van ouders, afstemming met scholen en werven van nieuw personeel. De branche heeft de handen nu vol aan de crisismaatregelen.
 
De brief aan minister Slob en staatssecretaris Van Ark is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids