'Gebrek aan beleid in kinderopvang en voorschoolse educatie op Sint-Maarten'

Fysiek en seksueel geweld tegen kinderen komen veel voor op Sint-Maarten, dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van UNICEF. Nu het eiland door de coronacrisis nog deels in lockdown is, maakt UNICEF zich extra zorgen om deze kwetsbare kinderen. 'De kinderen en hun belagers zitten letterlijk vast onder één dak. Zij mogen niet de onzichtbare slachtoffers worden van deze crisis,' aldus Suzanne Laszlo van UNICEF.  Dit meldt UNICEF.

De laatste jaren heeft de regering op Sint-Maarten stappen ondernomen om de levens van kinderen structureel te verbeteren. Er is een meldpunt voor kindermishandeling, de vaccinatiegraad is hoog en bijna alle kinderen hebben toegang tot onderwijs. Dat geldt ook voor de 20 procent ongedocumenteerde kinderen op het eiland. Toch blijkt deze groep extra kwetsbaar te zijn doordat ze geen zorgverzekering hebben. 
 
Het UNICEF-rapport constateert ook een gebrek aan beleid in de kinderopvangsector, de voorschoolse educatie en de pleegzorg. Veel kinderen die in armoede leven hebben geen toegang tot de kinderopvang of de voorschoolse educatie, bedoeld om kinderen voor te bereiden op de basisschool. De pleegzorg voldoet niet aan de internationale standaarden. Daarnaast maakt UNICEF zich zorgen om het welzijn van jongeren op Sint-Maarten. Een derde van de jongeren volgt geen opleiding en heeft geen betaald werk. 
 
Nu het aantal nieuwe besmettingen van het coronavirus afneemt op Sint-Maarten, waarschuwt UNICEF voor de gevolgen van deze crisis voor kinderen en jongeren. 'Huiselijk geweld en verwaarlozing nemen vaak toe in de nasleep van een ramp of crisis, zoals de corona-pandemie. Ook kunnen kinderen posttraumatische stress oplopen,' legt Laszlo uit. 'Bovendien zijn de omstandigheden die kindermishandeling tijdens rampen in de hand werken vergelijkbaar als met de coronacrisis.' 
 
UNICEF pleit voor meer laagdrempelige psychosociale ondersteuning, bewustwording op het eiland om kindermishandeling tegen te gaan, de jeugdzorg en kinderbescherming te versterken en meer betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids