Normal_kinderopvang__kinderen__praten__kov__opvang

Het aantal leerlingen met achterstanden in het basisonderwijs, kan door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Dat meldt de PO-Raad.

Voor het onderzoek volgde het Instituut bijna drieduizend kinderen van tweeënhalf jarige leeftijd tot en met het einde van de basisschool. Uit het onderzoek komt naar voren dat de achterstand van kinderen in het basisonderwijs substantieel afneemt als ze voor- en vroegschoolse educatie (vve) hebben genoten. Volgens het Instituut geldt dat voornamelijk voor de woordenschat, maar ook voor rekenen. 

Educatieve kwaliteit 

Het Kohnstamm Instituut maakt wel wat kanttekeningen. De educatieve kwaliteit van kleutergroepen is vaak lager dan bij kinderopvanglocaties met een vve-programma. Het Instituut pleit dan ook voor een hogere kwaliteit in met name de kleutergroepen en voor een betere afstemming tussen de kinderopvang en het primair onderwijs. 

Voor- en vroegschoolse educatie 

De PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) zijn blij dat het onderzoek nogmaals de kracht van vve heeft laten zien. De huidige aandacht van het primair onderwijs voor basisvaardigheden laat het belang zien van een goede voor- en vroegschoolse educatie. De PO-Raad en BMK werken graag samen met betrokken ministers om te zorgen voor een toegankelijk en kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk