Logo_logo_ced_groep

Ben ik in Beeld is een aantrekkelijk en compleet vve-programma voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Sinds de zomer is Ben ik in Beeld door het Nederlands Jeugdinstuut (NJi) opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies als ‘goed onderbouwd programma’. Ben ik in Beeld is door het NJI beoordeeld als een planmatige en doelgerichte aanpak ter bevordering van de psychische, sociale, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling van een kind. De CED-Groep verzorgt diverse trainingsmogelijkheden.