Normal_kov__opvang__psz

Vanaf volgend schooljaar hebben alle peuters in de stad Groningen recht op twee dagen vroegschoolse educatie (vve) per week. Dat recht behouden ze tot en met hun vierde levensjaar. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde voor dit voorstel. De extra uren opvang, die zeker een miljoen euro kosten, worden door de gemeente Groningen betaald. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

De verandering zit hem vooral in het feit dat straks alle kinderen extra bijscholing kunnen krijgen. Nu geldt dat alleen nog voor kinderen die een grotere kans hebben op een leerachterstand. Het gaat om extra uren opvang waarbij kinderen ook ontwikkelingsstimulering kunnen krijgen. Voor kinderen van ouders die geen werk hebben en nu alleen een vergoeding krijgen voor een paar uur peuterspeelzaal, wordt deze opvang misschien zelfs gratis. Voor andere ouders geldt waarschijnlijk een inkomensafhankelijke bijdrage.
 
D66-wethouder Ton Schroor schat dat er door de nieuwe regeling zo’n duizend Groningse kinderen extra bijscholing kunnen krijgen. Hij spreekt van een historische dag na het aannemen van het voorstel. De vve voor alle peuters is vooral van belang voor hun doorontwikkeling richting het basisonderwijs. De invoering van de nieuwe regeling zorg ervoor dat er gelijke kansen zijn voor alle kinderen.
 
Ook de VVD en CDA staan positief tegenover het besluit. Wel hopen ze dat de extra kosten niet ten koste zullen gaan van het basisonderwijs. Het CDA is daarnaast bang dat er met de nieuwe regeling minder zorg komt voor kinderen die extra hulp nodig hebben.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids