Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Onder de nieuwe Wet IKK moeten pedagogisch medewerkers die werken baby's voor 2023 een scholing volgen. De FCB heeft op de website nu een toelichting gepubliceerd op de eisen waaraan deze scholing moet voldoen. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

De cao partijen in de kinderopvang hebben criteria opgesteld voor de scholing van pedagogisch medewerkers in de babyopvang. Deze nieuwe kwalificatie-eisen gelden sinds dit jaar. De FCB heeft nu een servicedocument gemaakt met daarin een toelichting op de criteria waaraan de scholing moet voldoen.

Op de website van de FCB is daarnaast een lijst te vinden met het scholingsaanbod dat voldoet aan de criteria. Deze lijst kan de komende tijd nog worden aangevuld.

Kijk voor meer informatie op www.fcb.nl of lees het servicedocument 'Criteria babyscholing'

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids