Normal_handtekening__petitie

Per 1 januari van dit jaar is de Wet IKK van kracht. Over die wet zijn de meningen verdeeld. Directeur van Stichting BELhamels in Eemnes, Inge van Mondfrans, is een petitie gestart om aanpassingen aan te brengen in die wet. Volgens haar maken de nieuwe regels het voor kleine ondernemers onmogelijk om zich staande te houden. Dat meldt Kinderopvang Totaal.  

De petitie is gericht aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. Volgens Van Mondfrans wordt er met name geprotesteerd tegen de drie-uursregeling, het vaste gezichtenbeleid, de veranderende beroepskracht-kindratio (bkr) voor baby’s en het inzetten van een pedagogisch coach. Financieel is dit niet realiseerbaar en de werkdruk zou alleen maar hoger worden.

De directeur vindt het goed dat er geïnspecteerd wordt in de kinderopvang, maar noemt aan de andere kant dat het ook van belang is dat er naar het werkveld wordt geluisterd. Veel andere kleine ondernemers in de kinderopvang kunnen zich in het standpunt van Van Mondfrans vinden. Naar eigen zeggen wordt iedereen moe van alle regeltjes en hebben velen het idee opnieuw te moeten beginnen als er net weer aan alle eisen is voldaan.

“Ik hoop van harte dat we met z’n allen een vuist kunnen maken en de staatssecretaris met de branche en het werkveld om de tafel wil gaan zitten”, laat Van Mondfrans stellig weten. Want zij wil de kwestie hoe dan ook aankaarten bij staatssecretaris Van Ark, ongeacht het aantal mensen dat de petitie uiteindelijk ondertekent.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids