Normal_normal_kind__slim__rekenen__jongen__hoogbegaafd

Een Pedagogisch beleidsmedewerker coacht kinderopvangmedewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de Pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. In de Wet IKK is hiervoor een verplicht minimum urenaantal vastgesteld. Maar wat is die verplichte ureninzet? Hoe bereken je het aantal fte en het aantal Pedagogisch beleidsmedewerkers dat daarbij hoort? Hoe ga je daarbij om met de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers? De rekentool en bijbehorend rekenvoorbeeld bieden uitkomst. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Verplichte inzet pedagogisch beleidsmedewerker

 
Om de inzet van de Pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Een fulltime-equivalent (fte) is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie kan worden uitgedrukt. 36 uur per week staat gelijk aan één fte.
 

Rekentool nu beschikbaar

 
Voor de ondersteuning bij de berekening van het minimum aantal uren waarvoor Pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden, is een online rekentool ontwikkeld. De rekentool is nu beschikbaar via www.1ratio.nl/rpb
 
Kijk voor rekenvoorbeelden op www.veranderingenkinderopvang.nl
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids