Normal_opvang_kinderopvang_speelgoed_blokken

Per 1 januari 2018 zal er het een en ander veranderen in de kinderopvang. Zo komt er één financieringssysteem voor zowel de kinderopvang als het peuterspeelzaakwerk. Dit betekent onder meer dat ouders met kinderen op de peuterspeelzaal ook kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Hoe zit dit precies en aan welke voorwaarden moeten ouders voldoen om de toeslag te ontvangen? De Nationale Onderwijsgids zet de belangrijkste informatie op een rijtje.

Voorwaarden voor aanvragen kinderopvangtoeslag

Vanaf 1 januari worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Dat betekent dat voor peuterspeelzalen dezelfde kwaliteitseisen als voor kinderdagverblijven gaan gelden én dat ouders mogelijk kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden. Ouders komen alleen in aanmerking voor de toeslag wanneer:

  • zij een baan hebben of een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgen. Dit geldt voor zowel de aanvrager van de toeslag als een eventuele toeslagpartner
  • zij de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben
  • zij ook kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind ontvangen
  • het kinderdagverblijf, gastouderbureau of de peuterspeelzaalgeregistreerd staat bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
  • er een schriftelijke overeenkomst gesloten is met de opvangorganisatie. In deze overeenkomst moeten afspraken staan voor onder meer de uurprijs en het aantal opvanguren per jaar

Gemeentelijke subsidie

Daarnaast mogen ouders alleen toeslag aanvragen voor de kosten die zij zelf betalen. Wanneer de peuterspeelzaal subsidie ontvang van de gemeente, krijgen ouders geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt. Ouders kunnen bij de peuterspeelzaal navragen over welke uren zijn toeslag kunnen aanvragen.

Geen kinderopvangtoeslag, mogelijk wel tegemoetkoming in de kosten

Ouders die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wel kunnen zij mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten bij de gemeente. Dit hangt af van een sociaal-medische indicatie (smi). Hier bestaat geen landelijke regeling voor omdat het om gevallen gaat waar maatwerk voor nodig is. Soms is een doorverwijzing nodig van bijvoorbeeld de huisarts. Daarnaast zijn er nog aanvullende regels in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij co-ouderschap of baanverlies. Deze aanvullende voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst.

De rol van de gemeente straks veranderen doordat straks meer ouders in aanmerking komen voor de landelijk geregelde kinderopvangtoeslag. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de vroeg- en voorschoolse educatie voor zogenoemde doelgroepkinderen en voor het aanbod voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

Aanvragen van kinderopvangtoeslag

Uiterste aanvraagdatum

Ouders met kinderen op een peuterspeelzaal kunnen vanaf 1 november 2017 al een aanvraag indienen voor kinderopvangtoeslag. Wie vóór 15 november de aanvraag indient, ontvangt in december de toeslag voor de maand januari. Bij later verstuurde aanvragen komt de toeslag een maand later, met terugwerkende kracht. De aanvraag dient uiterlijk 1 mei 2018 te zijn ingediend.

Indienen van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag

Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kan via de website van de Belastingdienst. Daarvoor hebben ouders een LRKP-nummer nodig. Dat is het nummer waaronder de opvanglocatie geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Alle peuterspeelzalen zijn inmiddels door het ministerie van sociale zaken op de hoogte gebracht dat ouders om dit nummer kinnen vragen.

Ouders die vóór 15 november hun aanvraag hebben ingediend, kunnen vanaf 9 december in Mijn toeslagen op toeslagen.nl zien hoeveel kinderopvangtoeslag zij zullen ontvangen. De hoogte van de toeslag kunnen ouders ook zelf al berekenen met de tools op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de veranderingen in de kinderopvang op de website van het ministerie van sociale zaken of download hier de informatiebrochure. Alle voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag, ook voor ouders die in het buitenland wonen of werken, zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids