Normal_rookverbod

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) heeft zich aangesloten bij de Alliantie Nederland rookvrij!. De belangenvereniging staat voor een gezonde kinderopvang en vindt dat een rookvrije kinderopvang daarbij hoort. Dat meldt BOinK.

De Alliantie Nederland Rookvrij! is een samenwerkingsverband van bijna vijftig publieke en private organisaties die strijden voor een samenleving waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken. BOinK zet zich in voor gezonde kinderopvang en daarbij ook een rookvrije kinderopvang. Begin 2017 gaat de belangenvereniging hun leden en oudercommissies helpen bij het maken van een rook(vrij)beleid voor hun kinderopvangorganisaties.

Het inzetten voor rookvrije schoolpleinen speelt al langer in Nederland. Het is van het grootste belang dat jongeren niet beginnen met roken. Verschillende maatregelen zijn daarvoor al genomen: de leeftijdsgrens voor tabaksproducten, een rookvrije horeca en de inzet op preventie via de Gezonde School. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids