ComeniusNetwerk en NRO versterken elkaar voor onderwijsvernieuwing

Het ComeniusNetwerk, het netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs, is per 1 januari 2021 ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in Den Haag. Door de krachten te bundelen versterken het ComeniusNetwerk en NRO elkaars activiteiten vanuit inhoud en een gedeelde missie. Dit meldt NRO.

Het ComeniusNetwerk maakte na de oprichting in 2018 een vliegende start bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het netwerk gaat nu verder de diepte in om het hoger onderwijs te verbeteren. Het ComeniusNetwerk zal de plek blijven waar erkende onderwijsvernieuwers ervaringen en ideeën uitwisselen tijdens inspirerende bijeenkomsten.
 
Gerard Baars, directeur van het NRO: “We hebben elkaar ook echt nodig, merken we. Kennis vanuit onderzoek bij elkaar brengen is één ding, maar kennis moet ook gaan circuleren en een praktische doorvertaling krijgen naar de praktijk. Pas dan kan de onderwijspraktijk ook echt verbeterd worden.”
 
Het NRO en het ComeniusNetwerk werkten al veel samen, onder andere in het Comeniusprogramma. Ook bij het bepalen van de thema’s voor het NRO Symposium hoger onderwijs dat vandaag plaatsvindt, is met het ComeniusNetwerk gesproken. Onder de sprekers zijn ook leden van het ComeniusNetwerk. Verschillen zijn er ook. Het NRO is nadrukkelijk onafhankelijk en niet normatief, en mengt zich niet in het publieke debat. Het ComeniusNetwerk neemt wel duidelijk stelling in diverse thema’s en doet dat op eigen titel.
 
Door: Nationale Onderwijsgids