Leraren basis- en voorgezet onderwijs en mbo kunnen onderzoeksbeurs aanvragen

Het NRO stelt in november drie beurzen open voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hiermee kunnen leraren zich verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp. Op 25 november vindt een online voorlichtingsbijeenkomst over lerarenbeurzen plaats. Dit meldt het NRO.

Het gaat om de volgende drie beurzen:
  • PromoDocs: een beurs voor recent afgestudeerde masterstudenten, die aan de slag gaan als leerkracht in het primair onderwijs en daarnaast willen promoveren op een onderwijskundig onderwerp.
  • Dudoc-Bèta: een beurs voor eerstegraads docenten in een bètavak in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen hiermee promoveren op een vakdidactisch onderwerp.
  • PostDoc-VO: een beurs voor gepromoveerde docenten in een bètavak in het voortgezet én het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen verdere studie doen naar een praktijkrelevant onderwerp op het gebied van het bètatechniekcurriculum.
 
Aanvragen voor de PromoDocs en PostDoc-VO kunnen ingediend worden tot 23 februari 2021. Aanvragen voor Dudoc-Bèta kunnen tot de zomer van 2021 worden ingediend. Naast deze drie programma’s staan voor leraren nog twee andere onderzoeksbeurzen open: de Promotiebeurs voor Leraren, die wordt uitgevoerd door NWO; en Dudoc-Alfa, die kan worden aangevraagd bij het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen. Deze twee beurzen sluiten op respectievelijk 5 en 11 januari 2021.
 

Voorlichtingsbijeenkomst

Voor alle vijf onderzoeksbeurzen wordt op 25 november aanstaande een online voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur. Op deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de vijf beurzen voor leraren. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast geeft schrijf- en onderwijstrainer Mariska Knol de sessie How to sell your idea?, over hoe je de relevantie van je aanvraag overtuigend op papier zet.
 

Online spreekuur

Voor vragen over de aanvraagprocedure voor PromoDocs, Dudoc-Bèta en PostDoc-VO organiseert het NRO een online spreekuur op 9 december 2020, om 16.00 uur.
 
Door: Nationale Onderwijsgids