Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft het jaarverslag 2018 gepubliceerd. Hierin worden de activiteiten en resultaten van het CvTE belicht. Dit meldt het CvTE.

“Het jaar 2018 was een jaar waarin wij dankzij de betrokkenheid en inzet van velen sterk werk hebben kunnen maken van kwalitatief hoogwaardige centrale toetsen en examens. Een jaar ook waarin soms scherpe keuzes nodig waren om de beoogde kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Mede namens het College danken we alle betrokkenen hartelijk voor hun bijdrage aan de resultaten in het jaarverslag”, schrijft het CvTE.
 
Het jaarverslag 2018 van het CvTE bestaat uit drie delen. In het eerste deel, Algemeen jaarverslag, belichten we de activiteiten en de resultaten. In hoofdstuk 1 staat het CvTE als geheel en de verantwoording door het College centraal. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten. In het tweede deel onderbouwen we de reguliere (wettelijke) taken met cijfers. De financiële en personele rapportage over 2018 vormt het derde deel.
 
Door: Nationale Onderwijsgids