Leerlingresultaten Centrale Eindtoets vanaf vandaag beschikbaar

Vanaf vandaag zijn de resultaten beschikbaar van de ruim 83.000 achtstegroepers op 2877 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2021 hebben gemaakt Leerlingen zouden de resultaten eigenlijk al eerder krijgen, maar er was meer tijd nodig om de normering aan te passen. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,0.
 

Aanpassing bij de toetsadviezen Centrale Eindtoets 2021

De Expertgroep Toetsen PO heeft op basis van alle eindtoetsresultaten en gedegen onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van een kleine, maar aantoonbare leervertraging vanwege de coronamaatregelen. De grenzen van de toetsadviezen zijn daarom nauwkeurig bijgesteld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging, zodat leerlingen het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden. Aan de berekening van de (standaard)scores is dit schooljaar niets veranderd.
 
De toetsadviesgrenzen liggen dit jaar als volgt:
501 – 504: praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg
505 – 523: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
524 – 531: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg
532 – 538: vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo
539 – 543: havo en vwo
544 – 550: vwo
Vier van de vijf grenzen zijn met één scorepunt aangepast.
 
Het toetsadvies is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies dat voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies, na overleg met de leerlingen en ouders/verzorgers, naar boven toe bijstellen.
 

Referentieniveaus

De referentieniveaus zijn niet aangepast: deze worden op dezelfde wijze berekend als andere jaren en laten dus zien wat een leerling op dit moment beheerst.
 
De resultaten van de Centrale Eindtoets worden verstrekt aan de deelnemende basisscholen. Basisscholen zijn eigenaar van deze gegevens. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de resultaten aan de ouders/verzorgers van hun leerlingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids