Normal_school_opvang_kind_peuter_baby

Vanaf 2 januari 2017 kunnen kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus opnieuw een subsidieaanvraag indienen voor een training in taal- en interactievaardigheden. De aanvraagperiode loopt tot 28 april maar het Kennisnetwerk gastouderopvang waarschuwt om niet te lang te wachten met aanvragen. In de periode werd het subsidieplafond snel bereikt. Dit melden Kinderopvangtotaal en Agentschap SZW. 

Belangstellenden voor de subsidie kunnen zich nu al registeren op het subsidieportaal van Agentschap SZW (www.mijnagentaschapszw.nl), de instantie die de subsidie beheert. Geregistreerden kunnen direct subsidie aanvragen zodra het tijdvak opengaat op 2 januari om 09.00 uur. Voor dit derde tijdvak is opnieuw maximaal 3,4 miljoen euro beschikbaar.

Door subsidie te verlenen voor trainingen gericht op taal- en interactievaardigheden helpt deze regeling om de beheersing van de Nederlandse taal en de interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders op een hoger peil te brengen. Op de website van Bureau Kwaliteit Kinderopvang is meer informatie te vinden over het aanbod van trainingsprogramma's.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids