Logo_logo_slo_leerplanontwikkeling

Het nationaal expertisecentrum Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) wil met docenten en schoolleiders in gesprek over de ontwikkeling van het curriculum in het Nederlandse onderwijs. De stichting organiseert daarvoor twee landelijke schoolconsulaties. Voor voortgezet onderwijs op maandag 23 januari en voor basisonderwijs op woensdag 25 januari 2017 in Utrecht. Dit meldt SLO.

Het onderwijscurriculum in Nederland verandert en het SLO past daarop momenteel haar strategische agenda voor 2017-2020 aan. De stichting wil schoolleiders en leraren daarbij de ruimte bieden om mee te praten over de richting en de vorm van de veranderingen in het curriculum. De kernvraag is hoe SLO samen met het onderwijsveld het onderwijs kan verbeteren. Basis voor het gesprek tijdens de bijeenkomsten is de conceptagenda die deelnemers aan de consultaties in januari toegestuurd krijgen. De uitkomsten van de gesprekken zullen medebepalend zijn voor de definitieve versie van de strategische agenda van SLO.

Op de bijeenkomst gaan na de plenaire lezingen werkgroepen uiteen. Voor een goede uitwisseling vraagt de sLO daarom om per school twee leraren en een schoolleider naar de bijeenkomst te sturen. De deelnemers kunnen woensdag 25 januari op uitnodiging van SLO de NOT onderwijsbeurs bezoeken. Meer informatie en aanmelden via www.slo.nl/nieuws/curriculum-in-ontwikkeling/

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids