Focus moet op basisvaardigheden liggen blijkt uit debat over curriculum

Coalitiepartijen D66 en CDA willen voornamelijk de focus leggen op het updaten van taal en rekenen. Dat kwam naar voren tijdens het debat over de herziening van het curriculum. Ook de AOb wil focus en een grotere betrokkenheid van leraren. Onderwijsminister Wiersma zegt dat hij op dat punt terugkomt in een nieuwe brief aan de Kamer. Dat meldt de AOb. 

Voorafgaand aan het debat had Wiersma al in een brief naar de Kamer uiteengezet hoe hij het curriculum wil vernieuwen. Wiersma wil de focus op waar de nood het hoogst is. Dat is namelijk bij de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. 

Integrale koers 

Het CDA benadrukt in het debat dat de aanpak overzichtelijk en klein gehouden moet worden, maar waar wel het goede behouden blijft. D66-Kamerlid Paul van Meenen benadrukte dat hij de voorbereidingsfase en de implementatie stapsgewijs wil doen. Van Meenen kiest hier dus niet voor de integrale koers van Wiersma.  “De grootste urgentie is taal en rekenen, daar moet nu werk van gemaakt worden. Natuurlijk is er altijd samenhang met andere vaardigheden, maar dat leidt niet tot een beschrijving van andere kerndoelen”, aldus Van Meenen. 

Peter Kwint van de SP sloot zich daar bij aan. “Er is nooit iemand op tegen om iets integraal te doen, maar soms is het verstandig om het niet te doen. Het karakter van taal en rekenen is anders. Daar zijn we verder mee en de urgentie is groter.”

Stap voor stap 

De AOb maakte ook zelf voorafgaand aan het debat in een brief aan de Kamer duidelijk dat het nieuwe curriculumproces stap voor stap moet verlopen. Allereerst moeten de basisvaardigheden worden opgepakt. Het beginnen bij taal en rekenen zal al genoeg druk leggen op het overbelaste onderwijs. 

Minster Wiersma wil niet op voorhand al de basisvaardigheden loskoppelen van de andere vaardigheden. Wel zegde hij toe dat als alles teveel tijd kost hij de basisvaardigheden wel loshaalt van de rest. Binnenkort komt hij hier in een brief naar de Kamer op terug. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk