Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

In 2016 kwamen 31.200 asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna vierduizend kinderen onder de vijf jaar, en 4.600 kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat meldt het CBS.

Bijna de helft van de kinderen onder de vijf jaar, en 56 procent van de 5- tot 12-jarigen, had de Syrische nationaliteit. Dat waren ruim 1.900 jonge kinderen, en bijna 2.600 kinderen in de basisschoolleeftijd. Uit Eritrea kwamen 350 kinderen onder de vijf, en vierhonderd 5- tot 12-jarigen. Verder waren er in totaal ruim vijfhonderd staatloze kinderen onder de twaalf jaar, dat zijn meestal Palestijnen die uit Syrië komen.

In het afgelopen jaar zorgde de grote toestroom van asielkinderen in ons land voor nogal wat problemen met onderwijs. Kinderen die in Nederland asiel krijgen, moeten binnen drie dagen een plek krijgen op school. Zeker in krimpgebieden hebben scholen echter vaak niet de mogelijkheid en de middelen om deze kinderen zo snel op te vangen en de begeleiding te bieden die ze nodig hebben. De PO-Raad kreeg dan ook veel klachten binnen van schoolbesturen: “Soms staat er op maandagochtend een kind op de stoep van een school, terwijl vrijdagavond pas duidelijk werd dat dit kind zou komen”. De Tweede Kamer vroeg de staatssecretaris Dekker om meer geld beschikbaar te stellen voor taalonderwijs voor vluchtelingkinderen, maar die ging daar niet mee akkoord.

Door:  Redactie Nationale Onderwijsgids