Normal_rss_entry-393866

De zorg moet beter voor minderjarigen die zonder veel kans op asiel hierheen zijn gereisd en vervolgens een zwervend bestaan leiden, vindt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zegt dit advies ter harte te nemen. Hij is hierover in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de voogdij-instelling Nidos en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het WODC heeft onderzoek gedaan naar de zogeheten alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) en ziet dat de problemen zich opstapelen bij deze groep. Onderzoekers typeren deze vaak in de criminaliteit verstrengelde jongeren niet alleen als daders, maar ook als slachtoffers. De tieners groeien in hun moederland vaak op in kansarme milieus met problemen, raken in Europa gefrustreerd door een gebrek aan perspectief en zijn meer dan eens drugsverslaafd.

Goede zorg zou volgens de onderzoekers helpen om de vicieuze cirkel waar de jongeren in zitten te verbreken. Er is vooral veel behoefte aan verslavingszorg.

Marokko

Deze jongeren komen vaak uit Noord-Afrikaanse landen als Marokko die hier te boek staan als veilig. Daardoor komen ze meestal niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. "Om te overleven in Europa en geld te verdienen, raken ze vaak betrokken bij criminele activiteiten waarbij ze mogelijk worden uitgebuit", schrijven de onderzoekers. Het droombeeld dat ze voor vertrek hadden van een leven in Europa blijkt al snel niet te kloppen.

De staatssecretaris wijst de suggestie van de hand om de jongeren meer perspectief te bieden op een legaal verblijf en werk, net als Spanje in Italië. Terugkeer naar het land van herkomst blijft volgens Van der Burg de beste oplossing. Hij zegt ook dat het kabinet probeert om deze jongeren onderwijs aan te bieden "om hen met nieuwe vaardigheden naar het land van herkomst terug te kunnen sturen en op deze wijze de kans op terugkeer te vergroten".

Tieners

De jongeren trekken zwervend door Europa, steken regelmatig landsgrenzen over en zijn amper in beeld bij instanties. Om hun leven in kaart te brengen heeft het WODC gesproken met begeleiders en andere professionals in Nederland, andere Europese landen en Marokko. Hun grove schattingen van het aantal Marokkaanse amv's liggen tussen de 400 en 800 jongeren. Meestal zijn ze tussen de 15 en 17 jaar.

Door: ANP