Bijeenkomsten call monitor en evaluatie van de pilots nieuwe leerweg gtl

Er kan nu financiering worden aangevraagd voor de monitor en evaluatie van de pilots nieuwe leerweg gtl. Voor indieners van intentieverklaringen voor deze call worden bijeenkomsten georganiseerd die kunnen helpen bij het schrijven van de aanvraag. Dit meldt NRO.

Op dinsdag 15 december 2020 organiseren SLO en OCW een digitale startbijeenkomst voor de deelnemende pilotscholen. Afhankelijk van het aantal intentieverklaringen, worden indieners mogelijk uitgenodigd om als toehoorder bij de startbijeenkomst aanwezig te zijn. Dit wordt na de deadline voor intentieverklaringen bepaald. 
 
Daarnaast wordt op woensdag 16 december 2020 van 10.00 tot 11.00 een digitaal vragenuurtje georganiseerd waarvoor indieners worden uitgenodigd. In dit vragenuurtje zullen medewerkers van SLO en OCW vragen van indieners beantwoorden. Deze vragen kunnen van tevoren door indieners worden ingestuurd.   
 
Indieners zullen na de deadline voor intentieverklaringen (donderdag 10 december 2020 14:00) meer informatie ontvangen over de bijeenkomsten.
 
Meer informatie over de call is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids