Normal_rolstoel

FRANEKER - Hoe is het om een verstandelijke of lichamelijke beperking te hebben? Om die vraag te kunnen beantwoorden, bezochten twee tweedeklassers van christelijke scholengemeenschap Anna Maria van Schurman maandenlang de woonvorm Martenahiem in Franeker. Daarover bericht de Franeker Courant.

Elke dinsdagmiddag organiseerden beide leerlingen gedurende twee uren activiteiten voor en in samenwerking met de gehandicapte cliënten van Martenahiem. Deze woonvorm is een onderdeel van zorgorganisatie Talant.

Daarbij sneed het mes aan twee kanten. De leerlingen konden zich storten op een zinvolle maatschappelijke opdracht. En Martenahiem bood haar cliënten een mogelijkheid om extra in contact te komen met de sociale omgeving. Vorige week bezochten de leerlingen Martenahiem voor de laatste keer.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres