Joodse scholengemeenschap Cheider krijgt weer voldoende van inspectie

De orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Buitenveldert staat niet meer onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie. Onderwijsminister Dennis Wiersma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt Het Parool.  

Tijdens eerdere inspecties in de eerste helft van 2022 bleek dat het bestuur van de school zich had verbeterd. Vorig jaar bleek al dat de kwaliteit van het onderwijs en de sociale veiligheid waren hersteld. Om die reden geeft de Onderwijsinspectie de scholengemeenschap op alle punten weer een voldoende. Er is nog wel één kritiekpuntje: in het jaarverslag ontbreekt nog de informatie over intern toezicht. 

Financiën 

Het financiële beheer is ook verbeterd. De school stond sinds 2013 onder verscherpt financieel toezicht van de inspectie. De school moet nog wel elk kwartaal de laatste financiële cijfers met de inspectie delen. 

Vermeend zedenmisdrijf 

De school stond jarenlang onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Dat begon in 2012. In dat jaar werd er niet meteen aangifte gedaan van een vermeend zedenmisdrijf van een leraar. De leraar kon toen gewoon naar Israël vertrekken en werd pas in 2016 aangehouden

Door: Nationale Onderwijsgids /Femke van Arendonk