Normal_meisje_school_klas

In het midden van het land is de grootste particuliere scholengemeenschap van Nederland te vinden. Winford biedt particulier basisonderwijs aan kinderen van ouders die denken dat de potentie van hun kind in het regulier onderwijs onderbenut blijft. De scholen werken met kleine klassen en een individuele aanpak. Dat meldt het Financieele Dagblad. 

Leraren werken dus niet met een standaardmethode voor rekenen, taal en lezen, maar bieden de kinderen verschillende methodes aangepast op hun niveau. Per klas zitten ongeveer zes tot twaalf kinderen die iets langer naar school gaan dan in het reguliere onderwijs. Een belangrijk speerpunt: tegengaan van lesuitval.

“Voor ons is dat heel belangrijk. Winford is een fijnere omgeving om in te werken omdat leerkrachten meer zeggenschap krijgen over hoe zij hun werk inrichten”, zegt algemeen directeur Marc Peters. De leraren die werkzaam zijn bij het scholengemeenschap zijn minder vaak ziek en hebben bijna nooit last van burn-outklachten, in tegenstelling tot het reguliere onderwijs.

Winford heeft zeven basisscholen verspreid met daarop honderdtwintig leerlingen. De scholen begonnen ooit met alleen lesgeven aan kinderen uit groep zeven en acht, maar daar is sinds kort ook groep drie bij gekomen. Ook kunnen middelbare scholieren zich melden bij het Scholengemeenschap. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids