Moeten ouders straks zelf hun kinderen naar het speciaal onderwijs brengen?

De gemeente Doesburg komt met een zeer opmerkelijk voorstel. Ouders van leerlingen in het speciaal onderwijs moeten straks misschien hun kinderen één dag per week zelf naar school brengen. De kinderen zouden ook vaker met een gewone bus of op de fiets naar school moeten komen. De Stichting Gehandicaptenraad Doesburg noemt deze voorstellen van het college van burgemeester en wethouders ronduit belachelijk. Dat meldt Omroep Gelderland. 

Voorzitter Jelle Berends is absoluut niet blij dat de gemeente wil bezuinigen op chronisch zieken en gehandicapten. “Het leerlingenvervoer is er niet voor niks.” Als deze leerlingen zelf op school kunnen komen, dan zouden ze dat wel doen, zo stelt hij.

Taal Ontwikkelings Stoornis 

Sofie en Tessa gaan inmiddels wel zelfstandig naar school. Vroeger waren ze, vanwege hun Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS), op het speciaal onderwijs te vinden. Ze werden naar school gebracht en gehaald met het leerlingenvervoer. Inmiddels hebben de meiden geleerd om zelfstandig naar school te fietsen. En ook nog eens naar een ‘gewone’ school.

Zelfstandig met de bus naar school 

Moeder Heidy Melissen snapt ook wel dat dit niet voor ieder kind is weggelegd, maar Tessa wilde op een gegeven moment zelfstandig met de bus naar school. Tessa ging toen nog naar het speciaal onderwijs in Arnhem.

Voorstel

Het voorstel van de gemeente Doesburg om ouders één dag per week hun kind zelf naar het speciaal onderwijs te brengen is erg opvallend. Jongeren die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan zouden zelf met het openbaar vervoer kunnen gaan, of ze krijgen een gratis elektrische fiets. Ieder jaar zijn gemeenten veel geld kwijt aan het schoolvervoer.

In Doesburg kost het speciaal vervoer voor zo’n zeventig kinderen per jaar een half miljoen euro. Volgens wethouder Bart Elbers is geld het probleem niet, maar er is wel een groot tekort aan chauffeurs. Omdat er te weinig chauffeurs zijn vallen er ritten uit en zijn er te weinig busjes beschikbaar.

Elektrische fiets 

KNV Zorgvervoer en Taxi, de landelijke branchevereniging van ondernemers in het zorg- en taxivervoer, roept alle gemeenten op om samen te zoeken naar oplossingen. Dit schooljaar geeft de gemeente Apeldoorn leerlingen een elektrische fiets. De scholieren hoeven dan niet meer met de taxibus naar school.

Meningen van raadsleden 

Met ingang van het nieuwe schooljaar moeten de regels ingaan, maar eerst moet de gemeenteraad van Doesburg nog akkoord gaan. De raadsleden hebben nu al allemaal een verschillende mening. Zo vindt Stadspartij-fractievoorzitter David van Sommeren het geen slecht idee dat ouders zelf halen en brengen, ‘maar het moet wel kunnen’. Het zou volgens Van Sommeren wel goed zijn voor de band met de school.

Els Meester, raadslid voor PvdA/GroenLinks, heeft helemaal niets met het plan. Zij vindt dat kinderen veilig naar school moeten kunnen en dat je dat niet alleen kan overdragen aan de ouders. “De gemeente heeft ook een zorgplicht.”

Lesuitval 

Sofie en Tessa gaan dus nu zelf met de fiets naar school. Ze vinden het op de fiets veel prettiger dan in zo’n busje. Als er lessen uitvallen kunnen ze nu gewoon naar huis in plaats van eerst wachten totdat de taxibus arriveert.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk