Normal_leraar__klaslokaal__klas_

De komende jaren zal er sprake blijven van een terugloop in het aantal leerlingen voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs wordt pas na 14 jaar weer groei verwacht. Dat blijkt uit de referentieraming OCW 2018. Dit meldt VOS/ABB.

De referentieraming laat zien dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs tot en met het schooljaar 2024/2025 nog zal teruglopen. De verwachting is dat er dan ruim 1.444.000 leerlingen naar het basisonderwijs gaan. Dat is dit jaar nog 1.505.000. Deze leerlingendaling zette in 2009/2010 in. Vanaf 2025/2026 wordt weer een groei verwacht.
 
Het voorgezet onderwijs heeft sinds vorig jaar te kampen met een terugloop in het aantal leerlingen. De verwachting is dat het huidige leerlingenaantal van 976.000 leerlingen in 2031/2032 zal zijn afgenomen tot ruim 878.000. Daarna neemt het aantal leerlingen waarschijnlijk weer toe.
 
In juni van dit jaar waarschuwde minister Slob al voor de verwachte forse daling van het aantal middelbare scholieren. Hij riep schoolbesturen op om regionaal te gaan samenwerken om te voorkomen dat sommige schoolsoorten en opleidingen niet meer kunnen worden aangeboden of scholen zelfs failliet gaan. Het kabinet heeft zelf ook een aantal maatregelen genomen om de scholen te faciliteren hierin.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids