Koning Willem I College en De Leijgraaf gaan door met fusieplan

Afgelopen periode hebben het Koning Willem I College (Den Bosch) en De Leijgraaf (Oss) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een intensieve, duurzame samenwerking en de vorm die daarbij het meest effectief is. Gisteren hebben de Raden van Toezicht onafhankelijk van elkaar besloten om het onderzoek voort te zetten, met de intentie om tot een fusie van beide instellingen te komen. Dit meldt het Koning Willem I College.

Op basis van een zorgvuldige afweging is het voornemen om eerst een bestuurlijke fusie aan te gaan en vervolgens door te ontwikkelen tot een institutionele fusie.

Beroepsonderwijs in de regio blijven voortzetten

“Zowel de uitkomsten van de onderzoeken, als de uitspraken die zijn gedaan tijdens diverse gesprekken die we met medewerkers, studenten en externe relaties hebben gehad, bevestigen de noodzaak om het onderzoek voort te zetten,” zegt Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College. “Studentenaantallen nemen de komende tijd naar verwachting verder af. Door samen te gaan kunnen we het beroepsonderwijs in de regio blijven voortzetten. Dit is van belang voor studenten én het bedrijfsleven in de regio Noordoost Brabant. We kiezen hierbij voor een fusie omdat we in de volle breedte een duurzame en intensieve samenwerking willen aangaan”.

Aanvulling en uitdaging

Uit het onderzoek van de afgelopen periode blijkt dat het Koning Willem I College en De Leijgraaf een gedeelde visie hebben op onderwijs en op de wijze waarop het onderwijs invulling krijgt.
“Het onderwijsaanbod vult elkaar aan en een fusie biedt veel innovatiemogelijkheden. Ook zien we een meerwaarde voor de regio in de samenwerking tussen scholen en werkveld,” zegt Peer van Summeren, voorzitter van het College van Bestuur van De Leijgraaf. “De migratie van onder andere de IT-systemen en de afstemming van procedures en werkwijzen vormen een uitdaging. Daarnaast zal een effectieve samenwerking tussen twee organisatieculturen aandacht vragen”.

Vervolgprocedure

In mei volgt een definitief onderzoeksrapport, een Fusie Effect Rapportage (FER). In de FER worden - volgens de wettelijke eisen - de effecten van een fusie beschreven.
Aan het eind van de formele procedure die volgt, neemt de minister een besluit. Na een positief besluit van de minister kunnen het Koning Willem I College en De Leijgraaf starten met de bestuurlijke fusie. Naar verwachting zal dit per 1 januari 2022 ingaan.

Door: Nationale Onderwijsgids