Krimp leerlingenaantal primair onderwijs in 2025 ten einde

Het basisonderwijs krimpt nu nog, maar door een geboortegolf slaat dit in 2025 om in een kleine groei. Meer leerlingen stromen door naar havo en vwo, en daardoor zien het mbo en het hbo de studentenaantallen afnemen. Dat blijkt uit de recente ramingen van het ministerie van Onderwijs. Dat meldt de AOb.

Door de geboortegolf in coronajaar 2021 groeide het aantal nul-jarigen met meer dan 11 procent. Over vier jaar gaan al die kinderen naar de basisschool. 

Kleine plus 

In 2025 zijn er nu 9.000 leerlingen meer dan eerder werd berekend. In 2028 zijn er ruim 30.000 leerlingen meer dan eerder werd gedacht. Er werd dus eerder een min voorspeld, maar in de prognoses voor 2028 staat nu een kleine plus. 

Doorstromen 

Met de groei van het aantal leerlingen in het basisonderwijs stijgt ook het aantal kinderen in het speciaal onderwijs. Het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs neemt nog steeds af, maar minder snel dan eerder werd verwacht. Leerlingen uit vmbo gemengd/theoretisch betere kunnen doorstromen stappen ze vaak na het behalen van een diploma naar de havo. Datzelfde geldt voor havisten die doorstromen naar het vwo.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk