Normal_samenwerking

De brochure ‘Samen werken aan goed onderwijs’ is nu te downloaden. Deze is geschreven door de Overlegraad PO-VO. In de brochure wordt het belang van regionale samenwerking in het primair en voortgezet onderwijs besproken. Nu in veel regio’s de leerlingenaantallen afnemen door demografische krimp, groeit het besef dat regionale samenwerking van groot belang is voor de onderwijskwaliteit. Dit meldt VOS/ABB.

Naast de afname van leerlingentaantallen in veel regio’s, is ook het huidige en steeds groter wordende lerarentekort een reden waarom regionale samenwerking noodzakelijk is. 
 
De volgende onderwerpen komen in de brochure naar voren:
 
  • Thema’s en vormen van regionale samenwerking
  • Belemmerende & bevorderende factoren voor regionale samenwerking
  • Instellingsbelang en maatschappelijk belang
  • Regionaal samenwerken is een vaardigheid
 
De brochure is hier te downloaden.

Door: Nationale Onderwijsgids