Primair onderwijs krimpt nog even door, maar gaat uiteindelijk weer groeien

In het primair onderwijs zal er de komende jaren nog sprake zijn van krimp, maar in 2031 zal er in de meeste regio’s van Nederland sprake zijn van een toename van het aantal leerlingen. Dat staat in een update van het rapport ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po’. Dat meldt VOS/ABB. 

In 2026 zal in de meeste regio’s het aantal leerlingen zijn afgenomen ten opzichte van 2021. De grootste krimp vindt plaats in Twente. In 2031 slaat dat beeld om, dan zal in de meeste regio’s het aantal leerlingen zijn toegenomen ten opzichte van 2021. De sterkste groei zal te zien zijn in de regio Haaglanden.

Werkgelegenheid

Voor de werkgelegenheid in het primair onderwijs betekent dit volgens onderzoeksbureau Centerdata dat er sprake is van een afname van het aantal benodigde leraren tot 2024. Na 2024 neemt het lerarentekort en het aantal leraren dat nodig is weer toe. Centerdata gaat er vanuit dat de pabo’s dan weer minder leraren afleveren. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk