Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Docenten in Rotterdam maken zich zorgen over het ontwikkelingsniveau van kleuters die bij hen aan de basisschool beginnen. Het komt steeds vaker voor dat kinderen nog niet zindelijk zijn, nog flesvoeding nodig hebben of gedragsproblemen vertonen. De toename van het aantal kinderen met ontwikkelingsproblemen legt veel druk op de Rotterdamse docenten. Dit meldt het AD.

Gemeente Rotterdam liet onderzoek uitvoeren naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Medewerkers uit beide sectoren, waaronder vijfhonderd leerkrachten en intern begeleiders, vulden de enquête in. Ongeveer de helft meldt groeiende problemen bij kleuters.

Volgens de onderzoekers wordt het beeld dat leraren schetsen bevestigd door cijfers, voor zover beschikbaar. Testen onder kinderen in groep 2 laten een lichte stijging van kinderen met gedragsproblemen of psychosociale problemen zien. Ook zijn Rotterdamse kleuters drie keer zo vaak vrijgesteld van de leerplichtwet dan kinderen van andere leeftijden.

De oorzaak zou deels liggen in dat de hulpverlening aan zeer jonge kinderen in Rotterdam tekortschiet. Door een tekort aan geschikte opvang- en behandelplekken, zoals medische kinderdagverblijven, komen de kleuters op school terwijl ze daar eigenlijk nog niet aan toe zijn. Voor leerkrachten worden de werkzaamheden in de klas daardoor zwaarder. Zij worstelen vaak met de vraag of zij prioriteit bij de zorg of het lesgeven moeten leggen, aldus de onderzoekers.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids