Meisjes niet alleen ongelukkiger, ze hebben ook vaker gedragsproblemen

Jongeren tussen de 11 en 16 jaar kampten de afgelopen vier jaar veel vaker dan voorheen met slaapproblemen, nervositeit en met een angstig gevoel. Vooral meisjes hebben tussen 2017 en 2021 meer mentale problemen ontwikkeld. Dat concludeerden onderzoekers in een onderzoek over de gezondheid en het welzijn van Nederlandse scholieren. Dat meldt de NOS. 

Marloes Kleinjan, hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht wil wel even kwijt dat meisjes op het gebied van mentale gezondheid in het algemeen altijd al slechter scoren dan jongens. “Zij hebben relatief vaker last van gevoelens van angst en depressieve gevoelens, prestatiedruk en schoolstress.”

Contact en verbinding 

“Jongeren gaven aan dat ze in coronatijd last hebben gehad van het gebrek aan contact en verbinding”, zegt Kleinjan. “Meisjes hebben daar doorgaans meer behoefte aan dan jongens: zij staan meer in verbinding met bijvoorbeeld hun vriendinnen. Door de coronamaatregelen hebben ze die sociale steun moeten missen.”

Onzekerheid 

Ook gevoelens van onzekerheid spelen mee en meisjes hebben daar vaker last van dan jongens. Dat vertaalt zich dan in prestatiedruk en stress. Door corona zijn deze klachten toegenomen. Scholieren hebben veel  lessen gemist en de online lessen waren veel lastiger te volgen.

Alcohol- en drugsgebruik 

De afgelopen vier jaar scoorden meisjes ook hoger op alcohol- en drugsgebruik, gedragsproblemen en hyperactiviteit. Zo rapporteerden ze in het voortgezet onderwijs 42 procent van de meisjes en 32 procent van de jongens vorig jaar symptomen van hyperactiviteit en aandachtsproblemen. Wat betreft heb gebruik van alcohol en drugs was er geen verschil meer tussen jongens en meisjes.

Prestatiedruk 

De prestatiedruk komt in ieder geval overal terug. Scholen worden zelf al afgerekend op bijvoorbeeld hun slagingspercentage. Dat werkt weer door op de ouders die het beste willen voor hun kind. 

Voor scholieren die met mentale problemen kampen heeft Kleinjan nog een tip. “Blijf erover praten. Juist als je het gevoel hebt dat je ouders bijdragen aan die druk, is het van belang dat ze dat weten. Ouders staan vaak meer open voor een gesprek hierover dan jongeren misschien denken.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk