Normal_kind_hond

De Hoenderloo Groep en Hulphond Nederland gaan een langdurige samenwerking aan op het gebied van Animal Assisted Therapy (AAT) voor jongeren. De bewezen therapie met hulphonden is nu onderdeel van het behandelprogramma van De Hoenderloo Groep. In de afgelopen anderhalf jaar werkte Hulphond Nederland al in een pilot met jongeren van De Hoenderloo Groep. Inzet van deze pilot was jongeren met complexe gedragsproblemen betere communicatieve vaardigheden te geven, hun zelfvertrouwen te vergroten en agressie te leren reguleren. Dat meldt Hulphond Nederland.

Inmiddels hebben 150 jongeren het programma met succes doorlopen. De resultaten van de pilot zijn dermate goed dat het AAT programma "Met Kop en Staart" onder begeleiding van therapeuten van Hulphond, nu onderdeel is van het behandelprogramma van De Hoenderloo Groep. Het programma is ook ingepast binnen de schooltijden, waardoor de jongeren vrij van school krijgen om de AAT sessies te volgen.

"Wij zien geweldig goede resultaten van deze Animal Assisted Therapy bij jongeren", zegt Erwin Duits, directeur van De Hoenderloo Groep. "Wij werken hard aan het creëren van kansen en perspectief voor alle jongeren die bij ons verblijven."

Eric Bouwer, algemeen directeur van Hulphond Nederland: "Honden spiegelen gedrag dat zij om zich heen waarnemen. Onze speciale begeleiders kunnen hierdoor de jongeren op een intelligente manier confronteren met de effecten van hun eigen gedrag. De jongeren zien uit naar de sessies en werken hard aan hun gedrag om het programma met goed gevolg af te ronden."

Hulphond Nederland opent een dependance op het terrein van De Hoenderloo Groep om de jongeren ter plekke te kunnen behandelen. "Samen met Hulphond Nederland gaan wij verder onderzoek doen om de effecten van het AAT programma op de jongeren in kaart te brengen", voegt Erwin Duits toe. Hulphonden worden ingezet voor mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma's als ook kinderen en jongeren met ernstige gedragsstoornissen, een geestelijke beperking of het syndroom van down.

© Nationale Onderwijsgids