'Zorggroep Pluryn mag miljoenen aan onterechte subsidies houden'

De zorgorganisatie Pluryn in Nijmegen mag miljoenen euro's aan ten onrechte ontvangen overheidssubsidies houden, zegt de website Follow The Money (FTM) op grond van eigen onderzoek.

Volgens FTM had het ministerie van volksgezondheid een deel van de 20 miljoen euro subsidie kunnen terugvorderen, maar heeft minister Hugo de Jonge in november besloten dat niet te doen. Het gaat om subsidies die ten doel hadden jeugdzorgorganisaties schadeloos te stellen voor kosten bij de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten.
 
FTM becijfert dat het ministerie van VWS tussen 2015 en 2018 32 miljoen euro subsidie aan de zorginstelling verstrekte. Het onderzoekscollectief stelt dat de Jeugdautoriteit in 2018 constateerde dat over ruim 20 miljoen euro geen verantwoording kon worden afgelegd. Dezelfde instantie oordeelde volgens FTM "dat zeker 3,9 miljoen euro daarvan onrechtmatig is gebruikt".
 

Hoenderloo Groep

Het ministerie bevestigt in een reactie de bedragen die destijds zijn verstrekt aan zorggroep Intermetzo, die later na financiële problemen is overgenomen door Pluryn. Volgens VWS heeft de accountant van Pluryn over de besteding van 16,3 miljoen euro geen oordeel gegeven. De Jeugdautoriteit bestempelde daarnaast 3,9 miljoen euro aan uitgaven als onrechtmatig. Dat geld is met reden niet teruggevorderd. "Continuïteit van zorg is leidend geweest bij deze afweging", aldus VWS.
 
Zorggroep Pluryn maakte vorig jaar grote verliezen bekend over het boekjaar 2018. Daarom werd besloten de noodlijdende jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep te sluiten, waar kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen worden behandeld. Dat heeft geleid tot verontwaardiging onder ouders en medewerkers.
 
Het terrein en de gebouwen van de Hoenderloo Groep op de Veluwe, waarvan een deel al sinds de negentiende eeuw voor de opvang van jongeren met problemen wordt gebruikt, zijn veel geld waard. Sommige partijen in de Kamer vragen zich af of Pluryn zich daardoor niet heeft laten leiden en vakbond FNV trekt die conclusie zelfs al.
 

Door: ANP