Normal_budget_geld_bezuinigingen35__1_

Onderwijsorganisaties zijn blij met het extra geld voor middelbare scholen in krimpregio’s, maar vragen zich af wat dit op de lange termijn oplost. De koepel van middelbare scholen VO-raad denkt niet dat de problemen met incidentele financiering opgelost kunnen worden en stichting Achterhoek VO vraagt zich af of de toegezegde geldinjectie voldoende is. Dit meldt Trouw. 

De Achterhoek is één van de regio’s waar de krimp zichtbaar aanwezig is. “Bij ons gaat het de komende jaren om dertig tot veertig procent minder leerlingen. Je ziet aan de bevolkingsstatistieken dat die kinderen er over tien, vijftien jaar niet meer zijn”, zegt Maria van Hattum van Achterhoek VO.

Brede scholen belangrijk in krimpregio's

Van Hattum vindt dat brede scholen nu en in de toekomst belangrijk blijven. Echter, als het bekostigingssysteem op de schop gaat, dan verdwijnt mogelijk het voordeel van een brede scholengemeenschap.

Wat de VO-raad zich met name afvraagt is waar het geld vandaan komt. De organisatie hoopt dat het daadwerkelijk extra geld is en niet een herverdeling van het huidige budget. 

Door: Nationale Onderwijsgids