D66 wil gelijke bekostiging wo-opleidingen op hbo, Kamer stemt tegen

Jan Paternotte van D66 wil dat hogescholen op termijn gelijke bekostiging krijgen voor wo-opleidingen aan hogescholen, zo gaf hij aan tijdens de vergadering over de Variawet hoger onderwijs in de Tweede Kamer. De Kamer steunt dit plan echter niet. Dit meldt ScienceGuide.

Momenteel mag een master in het hbo niet meer dan 60 studiepunten bedragen, maar de nieuwe wet zorgt ervoor dat hogescholen ook masters van 90 of 120 studiepunten mogen aanbieden. Volgens Paternotte is het niet meer dan logisch dat deze wo-opleidingen dan ook gelijke bekostiging dienen te krijgen: “Kan de minister uitleggen waarom hogescholen wel een wo-opleiding mogen aanbieden, maar dan geen bekostiging voor het onderzoek ontvangen?” Het voorstel stuit echter op weerstand vanuit de Tweede Kamer.

Samensmelting hbo en wo

Harm Beertema (PVV) is van mening dat de grens tussen hbo en wo strenger bewaakt moet worden en dat het hbo niet academischer moet worden: “Wij zien bij D66 een politieke wil om het hoger beroepsonderwijs te laten samensmelten met het wo. Dat is ook een hardnekkige wens vanuit het hbo zelf, om universiteit te worden. Wat ons betreft is dat een ongewenste ontwikkeling en met deze wet heb ik het gevoel dat dit een stapje dichterbij komt.” Paternotte geeft aan niet een samensmelting voor ogen te hebben. Wel vindt hij dat het verschil in behandeling gebaseerd moet zijn op functie, en niet op historie: “Daarbij zou de inhoud leidend moeten zijn. Wij juichen toe dat de minister de obstakels uit de weg haalt voor de professionele masters in het hbo.”

Ook Harry van der Molen (CDA) heeft zo zijn bedenkingen: “Ik vind het ook onwenselijk als hogescholen allemaal wo-masters gaan aanbieden. Ik heb helemaal geen bezwaar tegen die hoge muur tussen hbo en wo, om heel eerlijk te zijn. Omdat ik ook heel erg vanuit de ‘b’ van het beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs kijk.”

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het amendement.

Door: Nationale Onderwijsgids