Normal_examenhal__examens__eindexamen__stoelen__tafeltjes

Er is uitspraak gedaan in het kort geding dat een leerling tegen het CvTE had aangespannen over het examen Frans. Het CvTE heeft gisteren van de rechter gehoord dat de vordering van de leerlinge is afgewezen. Dit meldt CvTE.

De scholiere spande de rechtszaak aan omdat ze 0,05 punt te weinig heeft gehaald voor haar Frans examen waardoor de haar diploma misliep. Het examen Frans laf dit jaar flink onder vuur omdat er verschillende fouten in zaten. Het CvTE had daarom eerder al de beoordeling voor het examen iets aangepast. Voor de Bredase was deze aanpassing echter net niet voldoende.

De voorzieningenrechter kwam tot het oordeel dat het CvTE niet onrechtmatig heeft gehandeld in de afwikkeling van het eindexamen Frans. Volgens de rechter is niet vast te stellen dat de scholiere een hoger cijfer zou hebben gehad als het correctievoorschrift geen fouten had bevat. De leerlinge zou dan weliswaar een extra punt hebben gekregen maar het is niet uit te sluiten dat ook de normeringsterm zou zijn aangepast waardoor ze alsnog een onvoldoende zou hebben gehaald, aldus de rechter. Het cijfer van de scholieren hoeft daarom niet te worden aangepast.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens (CvTE): “Laat ik vooral allereerst aangeven dat ik deze hele kwestie voor alle betrokkenen vervelend vind. Maar natuurlijk zijn wij tevreden met deze uitspraak. Het is wat ons betreft nogmaals een bevestiging dat het normeringssysteem van de Centrale Examens deugt. Dat het examen Frans de volgende keer beter moet, is voor het CvTE duidelijk. Samen met het onderwijsveld kijken we naar verbeterpunten.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids