TU Delft lanceert nieuwe reeks ‘TU Delft AI Labs’

De TU Delft lanceert vandaag een nieuwe reeks van acht ‘TU Delft AI Labs’. Binnen deze labs gebruiken wetenschappers artificiële intelligentie (AI) om wetenschappelijke vooruitgang te versnellen en maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. In de loop van 2021 zullen nog eens acht labs gelanceerd worden, waarmee het totaal op 24 labs komt. De werving voor 32 PhD posities voor de nieuwe TU Delft AI Labs wordt eind februari gestart. Daarnaast zal de TU Delft op 25 februari de labs presenteren op de MIT European career fair. Dit meldt TU Delft.

De razendsnelle ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van fundamenteel tot toegepast onderzoek. In 2020 lanceerde de TU Delft daarom de eerste acht ‘TU Delft AI Labs’. In deze labs staat de samenwerking tussen experts in de meest geavanceerde AI-technologieën met domeinexperts centraal. Met de lancering van de tweede reeks van acht labs zijn er vanaf heden 16 labs actief. Afgelopen jaar zijn vrijwel alle 16 van de tot nu toe in dit programma nieuw opengestelde Assistant Professor posities vervuld.
 

Onderwijs

AI-gerelateerde kennis is ook onmisbaar voor de toekomstige generatie ingenieurs en wetenschappers in technologie. Daarom wordt via de labs het onderwijs op het gebied van AI, datawetenschappen en digitalisatie versterkt, en worden bruggen geslagen met het onderwijs in de verschillende wetenschapsdomeinen. 
 

Gehonoreerde TU Delft AI Labs

De acht TU Delft AI Labs die van start gaan zijn:
  • AiDAPT: Artificial Intelligence for Design, Analysis, and Optimization in Architecture & the Built Environment 
  • AIFluids: Artificial Intelligence in Fluid Mechanics
  • DAIEnergy Lab: Delft AI Lab for Sustainable Energy Systems
  • D@S Lab: Design at Scale with Human-AI Collaboration 
  • HERALD Lab: Human-awarE Robust ArtificialinteLligence for automated Driving
  • Hippo DAI Lab: Hyper-heuristics for Interpretable Public Policy Analysis
  • KDAI: Knowledge-Driven AI Lab
  • SLIMMLab: Statistical Learning for Intelligent Material Modelling
 

Over TU Delft AI Labs

Elk TU Delft AI Lab bestaat uit een team van talentvolle wetenschappers, waarvan de helft onderzoek doet in AI, en de helft in een ander domein. Aan het eind van 2021 zullen binnen 24 TU Delft AI Labs zo’n 150 academici vanuit alle acht faculteiten van de TU Delft actief zijn. Voor de labs is door de TU Delft structureel ruim 6 miljoen euro per jaar vrijgemaakt. Het TU Delft AI Lab-programma voorziet ambitieuze academici vijf jaar lang van impulsfinanciering om gezamenlijk nieuwe, zich nog ontwikkelende onderzoeksgebieden uit te bouwen tot op zichzelf staande volwassen disciplines zoals bioinformatica. Na vijf jaar wordt deze structurele investering aangewend om een volgende serie van 24 labs te kick-starten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids