AI gebruik tijdens leerproces in organisatie zorginstelling nog geen prioriteit

Het gros van de L&D/HR-professionals (70 procent) verwacht dat AI in de komende vijf jaar vaker ingezet zal worden bij leren en ontwikkelen in de organisatie. 61 procent zegt dat AI de effectiviteit van L&D kan verbeteren. Het belang van de inzet van AI bij de strategische ontwikkeling van de L&D-programma’s ziet 44 procent van de L&D/HR-professionals. Ondanks dit geloof in AI voor L&D wordt momenteel door maar 6 procent van de L&D/HR-professionals AI opgenomen in de drie belangrijkste focusgebieden bij leren en ontwikkelen. Dit blijkt uit de L&D in de zorg monitor 2024, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sparkey | Motivaction in opdracht van Noordhoff Zorg.

Een van de mogelijke toepassingen van AI in het kader van L&D, is dat het kan helpen om processen efficiënter in te richten. Hier lijkt in ieder geval behoefte aan te zijn: hoewel L&D/HR-professionals vaker dan vorig jaar aangeven hier alles aan te doen (45 procent), geeft nog steeds ongeveer een derde aan méér te moeten doen om L&D-processen efficiënter te maken (31 procent). Ook zijn AI-toepassingen effectief voor het verbeteren van leerervaringen van medewerkers, geeft de helft (51 procent) van de L&D/HR-professionals aan. 

Het gebruik van AI

Patrick Hendriks, General Manager Noordhoff Zorg: “We staan aan de vooravond van de introductie van AI in het L&D domein in de zorg. Dat voel je niet alleen, maar zie je ook terug in de resultaten van dit onderzoek. AI kan ingezet worden om leerervaringen te verbeteren, de efficiëntie van trainingsprogramma’s te verhogen of tijd te besparen bij de ontwikkeling van leertrajecten. Leren binnen organisaties kan niet alleen efficiënter ingericht, maar ook persoonlijk relevanter worden met de hulp van AI. Dat sluit goed aan bij de wens van 69 procent van de L&D/HR-professionals die vindt dat het leeraanbod in hun zorgorganisatie veel meer gepersonaliseerd zou moeten worden dan nu gebeurt.”

Nog maar 16 procent van de zorgorganisaties maakt al regelmatig gebruik van AI ten behoeve van L&D-activiteiten. Dat is een stuk lager dan in andere branches (bron L&D Monitor 2024 van Studytube) waar gemiddeld bijna een derde (32 procent) er al wel regelmatig gebruik van maakt.

Draagvlak

De toepassing van AI vraagt om veranderingen. Het doorvoeren van veranderingen in een organisatie is altijd lastig. Zeker als die veranderingen te maken hebben met technologie waarvan alle voor- en nadelen nog niet altijd duidelijk zijn. Het draagvlak om met AI aan de slag te gaan lijkt er bij L&D/HR-professionals in de zorg te zijn. Echter, het draagvlak bij de top van de organisatie bij het op gang brengen van veranderingen op L&D gebied is nog niet overal even groot. Iets meer dan de helft (53 procent) ervaart voldoende draagvlak bij het bestuur. 1 op de 10 ervaart dat expliciet niet en 4 op de 10 HR-professionals hebben hier geen uitgesproken mening over.

De L&D in de zorg monitor 2024 is de tweede editie van een jaarlijks onderzoek onder L&D professionals, leidinggevenden en zorgprofessionals.

Door: Nationale Onderwijsgids