Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

NWO lanceert deze maand het nieuwe pilotprogramma Vluchtelingen in de wetenschap. Hiermee maakt NWO financiering mogelijk van een eenjarige aanstelling voor academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. Ze moeten een masterdiploma hebben of reeds gepromoveerd zijn en daarnaast in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in Nederland. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Dit meldt NWO.

Met de nieuwe pilot call Vluchtelingen in de wetenschap stelt NWO een financiering voor een jaar beschikbaar voor academici die als vluchteling in Nederland verblijven. Dit als aanzet om aansluiting te vinden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten en een netwerk op te bouwen. Het geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen en eventueel zelfs de loopbaan/onderzoekslijn uit hun thuisland voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen. 
 
Kandidaten kunnen hun interesse voor de call bekend maken door een interesseformulier in te vullen. Deze gegevens worden gedeeld met de instellingen en geïnteresseerden in de call om te kunnen zoeken naar geschikte kandidaten voor lopende onderzoeksprojecten of projectleiders. De aanvraag moet ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. 
 
In totaal is een budget van 750.000 euro beschikbaar voor de pilot, waarmee 8 à 15 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Een voorstel indienen is mogelijk vanaf 17 mei tot en met 13 september 2018 via de NWO-site. Na afronding van de pilot zal een evaluatie plaatsvinden en wordt een besluit genomen over eventuele voortzetting van het programma.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids