https://www.lyyti.fi/reg/KNAWwebinar_Onderwijs_tijdens_corona_3166

Dat de schoolsluiting effect zal hebben op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, staat buiten kijf. Maar over welke effecten hebben we het precies? Er wordt gesproken over vergroting van de sociale verschillen door uiteenlopende toegang tot hulpbronnen, zoals laptops. Ook hebben leerlingen vertraging opgelopen door gemiste lessen. Moeten we ons zorgen maken? In dit webinar kijken wetenschappers met verschillende achtergronden naar deze en gerelateerde vragen. Dit meldt de KNAW.

Sprekers

  • Thijs Bol, universitair hoofddocent sociologie, Universiteit van Amsterdam - Onderzoek naar scholensluiting en ouderbetrokkenheid bij thuisonderwijs
  • Carla Haelermans, universitair hoofddocent onderwijseconomie, Universiteit Maastricht - Inzicht in leervertraging en ongelijkheid tussen leerlingen op basis van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
  • Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het primair en voortgezet onderwijs, Universiteit Leiden en Strategisch Adviseur Onderzoek bij Kennisnet - Online lesgeven en lessen van afstandsonderwijs
  • Catrin Finkenauer, hoogleraar Interdisciplinary Social Science: Youth Studies en wetenschappelijk directeur van het Strategisch Thema Dynamics of Youth, Universiteit Utrecht - Welzijn van jongeren vanuit interdisciplinair onderzoek
 
Het webinar wordt voorgezeten door Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie, Universiteit Utrecht en voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR).
 
Het webinar vindt plaats op woensdag 23 juni 2021, van 19.00 tot 20.30 uur, via Zoom. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids