Logo_schaats__skate

In de zoektocht naar dé ideale schaatsslag ontwikkelde promovenda Eline van der Kruk aan de TU Delft een dynamisch computermodel van een schaatser en ‘meetschaatsen’. Deze moeten het op termijn mogelijk maken om schaatsers en coaches visuele real-time feedback te geven tijdens trainingen. Van der Kruk promoveert op donderdag 8 februari, één dag voor het begin van de Olympische Winterspelen, op dit onderwerp. Dat meldt de TU Delft.

"Hoewel schaatsen al eeuwen bestaat, is nog steeds niet bepaald wat nou de optimale schaatstechniek is", zegt Van der Kruk. "Schaatsen is een beweging met veel parameters en bovendien lijken er verschillende optimale technieken te bestaan voor verschillende schaatsers, wat er toe leidt dat trainers lang op zoek zijn naar de ideale individuele techniek voor een individuele schaatser."

Van der Kruk werkte in het onderzoek onder meer samen met topschaatsers en shorttrackers. Eerst zijn de onderlinge verbanden van de parameters binnen een schaatsslag bepaald door het meten en modelleren van de schaatsbeweging. Dat kan uiteindelijk gebruikt gaan worden voor directe terugkoppeling tijdens de schaatstraining. "Hiervoor is een 3D-biomechanisch model van een schaatser ontwikkeld en geverifieerd en er zijn nieuwe geïnstrumenteerde meetschaatsen ontwikkeld die de afzetkrachten van de schaatser nauwkeurig kunnen meten", zegt de promovenda.

In het algemeen blijkt het nauwkeurig meten van aspecten van de schaatsbeweging, bijvoorbeeld de zogenoemde stuurhoek, erg lastig. Een van de conclusies van Eline van der Kruk is dat het 3D vastleggen van rijdende schaatsers met de benodigde nauwkeurigheid, complexer is dan vooraf gedacht. Toch ziet Van der Kruk haar onderzoek als een zeer waardevolle eerste aanzet op dit gebied.

Het model blijkt de schaatsbeweging erg goed te kunnen simuleren, waarbij naar de belangrijkste parameter(s) in een slag gezocht kon worden. Daarnaast kan door de computer naar allerlei slagen worden gezocht, zodat de ideale schaatsslag voor verschillende schaatsers gevonden kan worden. "De volgende stap is om de optimalisaties zo aan te passen dat er alleen voor de schaatser realistische slagen gevonden worden", zegt Van der Kruk.

Op 8 februari, de dag van de promotie, verzorgt het TU Delft Sports Engineering Institute tevens een openbaar symposium over onderzoek op het gebied van wintersport & technologie. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids