Normal_34a04666-a482-4193-ad3d-32e625bd59b5

UNESCO heeft de leerstoel over Open Education toegekend aan de Open Universiteit. Leerstoelhouder is prof.dr. Marco Kalz. De leerstoel richt zich op het toegankelijk maken van (hoger) onderwijs met behulp van digitale technologie. Dit meldt OU.

Het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie is het onderwerp van het onderzoek, het onderwijs en de valorisatieactiviteiten van de leerstoel. Kalz: "Eén van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een leven lang te leren. De digitale technologie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Denk maar aan open onderwijs en de massale open cursussen als MOOC's." De leerstoel heeft als bijzondere aandachtspunt de socio-economische en culturele dimensie van open onderwijs. Kalz: "De technologie biedt kansen, maar tegelijkertijd moeten we opletten we mensen die minder computervaardig zijn of minder toegang hebben tot ict niet uit het oog verliezen." 
 
Daarnaast is er speciale aandacht voor de betekenis van massale open cursussen (MOOC's) als een basale kennisinfrastructuur om de grootste maatschappelijk problemen van onze tijd op te lossen. Kalz: "We willen samen met internationale partners gaan bouwen aan deze kennisinfrastructuur. Samen moeten we kijken welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij spreken we ook wel van glocal problemen: problemen met een globale impact waarvoor de oplossing licht in lokale activiteiten. Die kennis en vaardigheden om dat soort problemen op te lossen moeten voor iedereen toegankelijk zijn." 
 
Kalz kan voor de activiteiten van de leerstoel steunen op een breed netwerk. Hij gaat onder andere samenwerken met universiteiten in Afrika, China en Europa. Voor de Open Universiteit is dit de tweede UNESCO leerstoel. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids